Rozwój obszarów wiejskich
Informacje

Rozwój obszarów wiejskich

Obszary wiejskie pokrywają aż połowę Europy. Drugi filar wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej jest więc poświęcony ich rozwojowi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program ten opracowano na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.  Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w wysokości 100 mld euro oraz z przeznaczonych na ten cel środków państw członkowskich w wysokości 61 mld euro. 28 państw członkowskich realizuje w sumie aż 118 różnych programów rozwoju obszarów miejskich, 20 państw realizuje pojedyncze programy krajowe, a 8 co najmniej dwa regionalne. W Polsce łączna wysokość środków przeznaczonych na ten cel to według planu 13 612 211 428 euro, w tym z budżetu UE 8 697 556 814 euro.

Główne cele programowe

Program służyć ma rozwojowi obszarów wiejskich, pomoc w sprostaniu wyzwaniom gospodarczym i społecznym oraz podniesieniu standardów życia na tych obszarach. Bardzo dużą uwagę przykłada się też do poprawy konkurencyjności rolnictwa, zarządzania zasobami naturalnymi, a także ochrony klimatu. Podstawowe założenia unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich to m.in.:

  • Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie oraz na obszarach wiejskich
  • Tworzenie nowych miejsc pracy także poza rolnictwem
  • Ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego
  • Ochrona klimatu, odtwarzanie i ochrona ekosystemów

Na ochronę klimatu z każdego programu rozwoju obszarów wiejskich musi być przeznaczone co najmniej 30% środków.

Olga

Fot. Pixabay

READ  Dotacje unijne dla rolnictwa