Programy unijne

 • Inicjatywa LEADER
  Programy unijne

  Inicjatywa wspólnotowa LEADER

  LEADER+ to inicjatywa wspólnotowa bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. Pomoc przeznaczona jest dla współpracujących ze sobą lokalnie partnerów. Można otrzymać pieniądze na start. Beneficjenci uczestniczący w programie otrzymują pomoc w wyniku zgłaszania przez nich projektów rozwoju na obszarach wiejskich.  Metoda LEADER…

 • Inicjatywa URBAN
  Programy unijne

  Inicjatywa wspólnotowa URBAN

  URBAN to Inicjatywa Wspólnotowa, której celem jest rozwój społeczny i ekonomiczny miast oraz dzielnic znajdujących się w kryzysie oraz wsparcie rozwoju obszarów miejskich.  W ramach URBAN promowane są działania idące w kierunku innowacji oraz umożliwiające rozwój społeczno-ekonomiczny miast, które dotknął…

 • Inicjatywa EQUAL
  Programy unijne

  Inicjatywa wspólnotowa EQUAL

  Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL realizowana jest od 2001 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Program finansowany jest przez EFS oraz bezpośrednio z budżetu każdego państwa biorącego udział w EQUAL. Zadaniem głównym Inicjatywy jest zapewnienie lepszych miejsc pracy i szerokiego dostępu do…

 • Inicjatywa INTERREG
  Programy unijne

  Inicjatywa wspólnotowa INTERREG

  Celem INTERREG – inicjatywy wspólnotowej, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest wsparcie współpracy transgranicznej, międzynarodowej, a nawet między poszczególnymi regionami. Unia Europejska w tej kwestii nie zamyka się tylko we własnych granicach. Zasięg INTERREG wychodzi poza granice krajów wspólnoty. W…

 • Inicjatywy wspólnotowe
  Programy unijne

  Inicjatywy wspólnotowe

  Przykłady inicjatyw wspólnotowych Inicjatywy wspólnotowe jest to dodatkowa pomoc regionalna w formie finansowania zadań ważnych dla funkcjonowania całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska z siedzibą w Brukseli decyduje o przyznaniu środków w ramach Inicjatyw Wspólnotowych. Komisja kieruje się poniższymi priorytetami: rozwój…