Inicjatywy wspólnotowe
Programy unijne

Inicjatywy wspólnotowe

Przykłady inicjatyw wspólnotowych

Inicjatywy wspólnotowe jest to dodatkowa pomoc regionalna w formie finansowania zadań ważnych dla funkcjonowania całej Unii Europejskiej.

Komisja Europejska z siedzibą w Brukseli decyduje o przyznaniu środków w ramach Inicjatyw Wspólnotowych. Komisja kieruje się poniższymi priorytetami:

 • rozwój obszarów wiejskich,
 • wspieranie zatrudnienia i zasobów ludzkich,
 • wspieranie obszarów zagrożonych degradacją,
 • promowanie współpracy transgranicznej,
 • innowacje i modernizacja rolnictwa.

Główne zadania Inicjatyw Wspólnotowych to:

 • wspieranie przedsięwzięć oddziałujących na płaszczyźnie europejskiej,
 • finansowanie działań obejmujących swoim zakresem całą Unię Europejską,
 • wytyczanie drogi innowacyjnym koncepcjom w ramach pola ich zainteresowania,
 • ustanawianie transnarodowych sieci ludzi i organizacji zajmujących się zbliżoną tematyką.

Priorytety te są obecnie realizowane w Unii Europejskiej przez cztery Inicjatywy:

 • INTERREG III – odpowiedzialna za wzmocnienia współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej
 • EQUAL – zajmuje się zwalczaniem dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz promuje działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej imigrantów
 • URBAN – odpowiedzialna za rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 100 tys. mieszkańców
 • LEADER + jej zadaniem jest wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich

Nasz Kraj będzie korzystał z Inicjatywy EQUAL, LEADER+ oraz INTERREG III.

Fot. Pixabay

READ  Inicjatywa wspólnotowa LEADER