Inicjatywa INTERREG
Programy unijne

Inicjatywa wspólnotowa INTERREG

Celem INTERREG – inicjatywy wspólnotowej, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest wsparcie współpracy transgranicznej, międzynarodowej, a nawet między poszczególnymi regionami. Unia Europejska w tej kwestii nie zamyka się tylko we własnych granicach. Zasięg INTERREG wychodzi poza granice krajów wspólnoty. W ramach tej inicjatywy wydzielono trzy komponenty:

 • Komponent A, czyli współpraca przygraniczna obszarów ościennych UE w celu rozwoju przygranicznych ośrodków gospodarczych pośrednio przez wdrażanie projektów infrastrukturalnych, min.:
  • pobudzanie przedsiębiorczości i rozwój niewielkich firm (włączając w to usługi turystyczne, m.in. turystyka egzotyczna, wyjazdy firmowe typu incentive, turystyka hotelowa, wycieczki),
  • rozwój systemu ochrony środowiska,
  • unowocześnienie i rozwój już istniejącej sieci transportowej,
  • pomoc w tworzeniu inicjatyw społeczności lokalnych,
  • rozwijanie kapitału ludzkiego
  • dofinansowanie edukacji, szczególnie badań naukowych i rozwoju technologicznego.
 • Komponent B, czyli współpraca transnarodowa prowadzona w oparciu o duże regiony paneuropejskie. Celem tego komponentu jest zrównoważony rozwój przestrzenny. Komponent B umożliwia rozwój infrastruktury i pozwala na opracowanie strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej. Dodatkowo, starać się można o pieniądze na start projektów z zakresu ochrony środowiska. Mnóstwo dotychczas realizowanych projektów to projekty tzw. „miękkie”, które stanowią przygotowanie do większych i bardziej złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.
 • Komponent C, czyli współpraca międzyregionalna na skalę europejską. Celem tego komponentu jest rozwijanie szerokich powiązań sieciowych w ramach polityki regionalnej.

W latach 2004-2006 Polska była beneficjentem wszystkich trzech komponentów, a finansowanie rozłożyło się w następujący sposób:

 • komponent A – 80 % – 177,09 mln €
 • komponent B – 14% – 30,99 mln €
 • komponent C – 6% – 13,28 mln €

Środki pieniężne, jakie w ramach komponentu pierwszego otrzymała Polska, wyniosły:

 • dla granicy wschodniej: min. 35% środków przeznaczonych na komponent A, tj. 61,98 mln €; 
 • dla granicy południowej: 28,5 mln € 
 • dla granicy zachodniej: 86,60 mln €.

Polska uczestniczyła w pięciu dwustronnych umowach oraz dwóch dwustronnych. 
Dwustronne umowy zawarte były przez:

 • Polskę i Meklemburgię Pomorze Przednie;
 • Polskę i Brandenburgię;
 • Polskę i Saksonię;
 • Polskę i Czechy;
 • Polskę i Słowację
READ  Inicjatywa wspólnotowa LEADER

Natomiast trójstronne umowy zawarte zostały przez:

 • Polskę, Litwę i Federację Rosyjską (Obwód Kaliningradzki);
 • Polskę, Białoruś i Ukrainę.

Każdy kraj posiada oddzielne instytucje odpowiedzialne za zarządzanie projektami. Umiejscowienie Instytucji w ramach INTERREG III A dla Polski:

 • W przypadku umowy Polsko – Meklemburskiej Pomorze Przednie –  po stronie niemieckiej;
 • W przypadku umowy Polsko – Brandenburskiej – po stronie niemieckiej;
 • W przypadku umowy Polsko – Saksońskiej – po stronie niemieckiej;
 • W przypadku umowy Polsko – Czeskiej – po stronie czeskiej;
 • W przypadku umowy Polsko – Słowackiej – po stronie polskiej;
 • W przypadku umowy Polsko – Białoruskiej – Ukraina – po stronie polskiej;
 • W przypadku umowy Polsko – Litewsko– Rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki) –  po stronie litewskiej.

Fot. Pixabay