Fundusze strukturalne

 • Fundusze Europejskie dla samorządu terytorialnego
  Fundusze strukturalne

  Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

  Jednym z głównych beneficjentów środków unijnych są jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to urzędów gmin i starostw powiatowych, ale także instytucji wykonujących zadania na zlecenie samorządu.  Infrastruktura i ekologia W unijnych perspektywach finansowych coraz większy nacisk kładzie się na zagadnienia związane…

 • Europejski Fundusz Społeczny
  Fundusze strukturalne

  Europejski Fundusz Społeczny

  Europejski Fundusz Społeczny stworzono by zredukować różnice dotyczące zamożności portfela oraz jakości życia we państwach członkowskich i regionach Unii Europejskiej. Jest to fundusz strukturalny, który promuje spójność gospodarczą i społeczną. Główne zadanie EFS to pomoc państwom członkowskim w wyrównaniu szans…

 • Europejski Fundusz Spójności
  Fundusze strukturalne

  Europejski Fundusz Spójności

  Fundusz Spójności ma za zadanie pomagać państwom członkowskim, Unii Europejskiej, których Dochód Narodowy Brutto (DNB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej unijnej. Pomoc FS opiera się na zmniejszaniu opóźnienia w rozwoju gospodarczym oraz społecznym. Fundusz pomaga…

 • Europejski Funfusz Rozwoju Regionalnego
  Fundusze strukturalne

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie słabych ekonomicznie i gospodarczo regionów UE. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego finansowane są przede wszystkim projekty, które stawiają sobie za cel zwiększanie zatrudnienia,…

 • Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Europejskie Fundusze Strukturalne

  Państwa należące do Unii Europejskiej mają różne powierzchnie, różni je liczba ludności, są inne także pod względem rozwoju. Aby zminimalizować różnice na wszystkich płaszczyznach pomiędzy członkami Wspólnoty Europejskiej wygospodarowano środki pieniężne. Pochodzą one z tzw. Funduszy Strukturalnych. Europejskie Fundusze Strukturalne…