Fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne

Europejskie Fundusze Strukturalne

Państwa należące do Unii Europejskiej mają różne powierzchnie, różni je liczba ludności, są inne także pod względem rozwoju. Aby zminimalizować różnice na wszystkich płaszczyznach pomiędzy członkami Wspólnoty Europejskiej wygospodarowano środki pieniężne. Pochodzą one z tzw. Funduszy Strukturalnych.

Europejskie Fundusze Strukturalne swe funkcjonowanie opierają na zasadzie współfinansowania oraz partnerstwa między władzami państw członkowskich. Od początku 3 tysiąclecia fundusze mają za zadanie spełnić trzy podstawowe cele. Pierwszym to pomoc dla regionów, które są słabo rozwinięte i charakteryzują się małą gęstością zaludnienia. Głównym nurtem są tu: pomoc małym firmom, inwestycje w szkolnictwo i służbę zdrowia, inwestycje w produkcję czy rozwój infrastruktury. Natomiast drugi cel to restrukturyzacja obszarów, w których obserwowane jest zjawisko przemysłu zanikającego. Mieszczą się tu działania związane z inwestycjami w rozwój produkcji, usługi na rzecz małych firm, znaczne wspieranie wzrostu efektywności rolnictwa poprzez finansowanie zakupu nowych, a także używanych maszyn rolniczych, i co bardzo ważne marketing produktów rolnych. Ostatnim celem jest zwalczanie bezrobocia. Priorytetem jest wyrównanie szans na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn, rozmaite kursy i szkolenia (w tym szkolenia IT, szkolenia językowe, kursy zawodowe i kursy kwalifikacyjne), coaching oraz walka z wykluczeniem społecznym.

W latach 2000 – 2006 polityka spójności Unii Europejskiej realizowana była poprzez 4 fundusze strukturalne:

  •     Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  •     Europejski Fundusz Społeczny
  •     Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
  •     Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

Po reformie w latach 2007 – 2013 liczba funduszy zmniejszyła się do trzech: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszowi Spójności (FS).

Wysokość wsparcia dla poszczególnych państw z funduszy ustala tak zwane PWW, czyli Podstawy Wsparcia Wspólnoty. PWW określają priorytety oraz cele ,i strategie. W Polsce Podstawy Wsparcia Wspólnoty realizowane są na podstawie 5 programów operacyjnych podzielonych na sektory. Działalność ich związana jest z:

  •     rozwojem zasobów ludzkich
  •     wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw
  •     rybołówstwem i przetwórstwem ryb
  •     restrukturyzacją i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwojem obszarów wiejskich
  •     infrastrukturą transportową i międzynarodowym transportem lotniczym
READ  Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

O dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych można się również ubiegać za pośrednictwem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W serwisie mogą Państwo odnaleźć informacje na temat poszczególnych funduszy strukturalnych. Zapraszamy do lektury.

Fot. Pixabay