Fundusze Europejskie dla samorządu terytorialnego
Fundusze strukturalne

Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

Jednym z głównych beneficjentów środków unijnych są jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to urzędów gmin i starostw powiatowych, ale także instytucji wykonujących zadania na zlecenie samorządu. 

Infrastruktura i ekologia

W unijnych perspektywach finansowych coraz większy nacisk kładzie się na zagadnienia związane z klimatem i ochroną środowiska. W związku z tym jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spożytkować je mogą na projekty związane z gospodarką odpadami (np. Instalacje zbiorników do zbiórki), zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej czy rozwijanie sieci wodociągowych. Środki mogą być przeznaczone również na edukację mieszkańców w zakresie ochrony środowiska oraz rekultywację terenów zielonych.

Infrastruktura społeczna i kultura

Samorządy mają też możliwość uzyskania wsparcia na tworzenie szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej, szpitali i innych tego typu miejsc. Już istniejące ośrodki pomocy społecznej i centra pomocy rodzinie uzyskują środki na realizację swoich projektów aktywizujących osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a szkoły na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, szkolenia nauczycieli oraz stypendia dla najzdolniejszej młodzieży. Część środków może być też wykorzystana na działania związane z renowacją zabytków oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to też cyfrowego udostępniania zasobów kultury. 

Olga

Fot. Pixabay

READ  Europejskie Fundusze Strukturalne