• Inicjatywa EQUAL
  Programy unijne

  Inicjatywa wspólnotowa EQUAL

  Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL realizowana jest od 2001 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Program finansowany jest przez EFS oraz bezpośrednio z budżetu każdego państwa biorącego udział w EQUAL. Zadaniem głównym Inicjatywy jest zapewnienie lepszych miejsc pracy i szerokiego dostępu do…

 • Inicjatywa INTERREG
  Programy unijne

  Inicjatywa wspólnotowa INTERREG

  Celem INTERREG – inicjatywy wspólnotowej, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest wsparcie współpracy transgranicznej, międzynarodowej, a nawet między poszczególnymi regionami. Unia Europejska w tej kwestii nie zamyka się tylko we własnych granicach. Zasięg INTERREG wychodzi poza granice krajów wspólnoty. W…

 • Inicjatywy wspólnotowe
  Programy unijne

  Inicjatywy wspólnotowe

  Przykłady inicjatyw wspólnotowych Inicjatywy wspólnotowe jest to dodatkowa pomoc regionalna w formie finansowania zadań ważnych dla funkcjonowania całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska z siedzibą w Brukseli decyduje o przyznaniu środków w ramach Inicjatyw Wspólnotowych. Komisja kieruje się poniższymi priorytetami: rozwój…

 • Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Europejskie Fundusze Strukturalne

  Państwa należące do Unii Europejskiej mają różne powierzchnie, różni je liczba ludności, są inne także pod względem rozwoju. Aby zminimalizować różnice na wszystkich płaszczyznach pomiędzy członkami Wspólnoty Europejskiej wygospodarowano środki pieniężne. Pochodzą one z tzw. Funduszy Strukturalnych. Europejskie Fundusze Strukturalne…